સહી કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સહી કરવું

  • 1

    છેવટની મંજૂરી આપવી; નક્કી કરવું.