સાકરવાળી જીભ કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાકરવાળી જીભ કરવી

  • 1

    મીઠું મીઠું બોલવું; ખુશામત કરવી.