સાક્ષી આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાક્ષી આપવી

  • 1

    જુબાનીમાં કહેવું.

  • 2

    ટેકો આપવો.