ગુજરાતી

માં સાજુંસમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાજુંસમ1સાજુંસમું2

સાજુંસમ1

વિશેષણ

 • 1

  તંદુરસ્ત; નીરોગી.

 • 2

  સાવ સાજું; આખેઆખું; અક્ષત.

ગુજરાતી

માં સાજુંસમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાજુંસમ1સાજુંસમું2

સાજુંસમું2

વિશેષણ

 • 1

  તંદુરસ્ત; નીરોગી.

 • 2

  સાવ સાજું; આખેઆખું; અક્ષત.