સાંજ થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાંજ થવી

  • 1

    સંધ્યાકાળ થવો.

  • 2

    લાક્ષણિક બહુ મોડું થવું.