સાડી ત્રણ ઘડીનું રાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાડી ત્રણ ઘડીનું રાજ

  • 1

    ક્ષણિક સુખ કે અમલ.