સાડી સાત વાર પરવડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાડી સાત વાર પરવડવું

  • 1

    ખાસ કે બરાબર પરવડવું કે પાલવવું.