સાતમે આસમાને પહોંચવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાતમે આસમાને પહોંચવું

  • 1

    અતિશય મગરૂર થવું.