સાત ગળણે ગાળીને પાણી પીવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાત ગળણે ગાળીને પાણી પીવું

  • 1

    ખૂબ જોઈ વિચારીને પગલું ભરવું.