સાદર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાદર કરવું

  • 1

    જાહેર કે રજૂ કરવું.