સાંધો દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાંધો દેવો

  • 1

    સાંધો કરવો.