સાંધો મળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાંધો મળવો

  • 1

    સાંધો બરાબર જોડાવો; બરાબર જોડાવું; સંધાવું.