ગુજરાતી

માં સાબુ દાનીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાબુ દાની1સાબૂ દાની2

સાબુ દાની1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાબુ રાખવાની પેટી કે ડબી.

ગુજરાતી

માં સાબુ દાનીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાબુ દાની1સાબૂ દાની2

સાબૂ દાની2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાબુ રાખવાની પેટી કે ડબી.