સાબુ દાની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાબુ દાની

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાબુ રાખવાની પેટી કે ડબી.

સાબૂ દાની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાબૂ દાની

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાબુ રાખવાની પેટી કે ડબી.