સામી પાઘડી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સામી પાઘડી મૂકવી

  • 1

    શત્રુવટ ધરાવવી.