સામું જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સામું જવું

  • 1

    તેડવા, લેવા કે સ્વાગત કરવા જવું.