સામું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સામું થવું

  • 1

    અવિનય કરી સામો જવાબ આપવો.

  • 2

    મારવા તડવું.