સામે બારણે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સામે બારણે

  • 1

    નજીકમાં.