સારા પગલાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સારા પગલાનું

  • 1

    શુકનિયાળ; જેને આવ્યે સારાં વાનાં થાય એવું.