સારો અભિપ્રાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સારો અભિપ્રાય

  • 1

    ફાવતો ગોઠતો-અનુકૂળ મત.