સારો દહાડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સારો દહાડો

  • 1

    સુખસંપત્તિ કે બીજી રીતે સારો એવો શુભ મંગળ દિવસ.