સારું કૂતરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સારું કૂતરું

  • 1

    હડકાયું નહિ એવું–મીઠું કૂતરું.