સાષ્ટાંગપ્રણામ કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાષ્ટાંગપ્રણામ કરવા

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક લપસી પડવું; ગબડી પડવું.