સાહેબખાની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાહેબખાની

વિશેષણ

  • 1

    ખાનદાન માણસોના ઉપયોગનું; અમદાવાદી ઊંચી બનાવટના (કાગળ).