સાહેબજાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાહેબજાદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બાદશાહ કે ઉમરાવની દીકરી.