સાહિત્યસભા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાહિત્યસભા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાહિત્યચર્ચા કરનારી પરિષદ કે સભા કે સંમેલન.