સિરસ્તેદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિરસ્તેદાર

પુંલિંગ

  • 1

    શિરસ્તેદાર; અમલદારનો મુખ્ય કારકુન.