સિલક કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિલક કાઢવી

  • 1

    ખર્ચ જતાં બાકી રકમનો હિસાબ કરવો.