સિલક રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિલક રહેવું

  • 1

    બચત થવી; ખર્ચ જતાં જમા રહેવું.