સિંહાસનસ્થ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિંહાસનસ્થ

વિશેષણ

  • 1

    સિંહાસન ઉપર બેઠેલું.