સિંહાસનારૂઢ થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિંહાસનારૂઢ થવું

  • 1

    રાજગાદીએ બેસવું; રાજા થવું.