સીધાંપાણી આપવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સીધાંપાણી આપવાં

  • 1

    માર મારવો.