સીધાંપાણી ખૂટવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સીધાંપાણી ખૂટવાં

  • 1

    પૈસાટકા ખૂટી જવા.