સીધો સવાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સીધો સવાલ

  • 1

    આડીતેડી વાત કર્યા વિના કે ગોળગોળ નહિ એવી રીતે પુછાતો પ્રશ્ન.