સીધું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સીધું કરવું

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક માર મારીને ઠેકાણે લાવવું.