સોગંદ ઘાલવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોગંદ ઘાલવા

  • 1

    અમુક ન કરો તો તમને ફલાણાના સમ છે એમ કહેવું.