સોનાનાં નળિયાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોનાનાં નળિયાં કરવાં

  • 1

    ખૂબ કમાવું; બહુ ધનવાન થવું.