સોનાનો વરસાદ વરસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોનાનો વરસાદ વરસવો

  • 1

    પુષ્કળ કમાણી થવી.