સોનામહોર જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોનામહોર જેવું

  • 1

    અત્યંત કીમતી હિતકર કે સુંદર.