સોના સાઠ કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોના સાઠ કરવા

  • 1

    ખોટ ખાવી; ઊંધો ધંધો કરવો.