સોમું ઓસડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોમું ઓસડ

  • 1

    મૃત્યુ સામે ઉપાય કે દવા (એ નથી એમ બતાવવા).