સોરંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોરંગ

વિશેષણ

 • 1

  સુરંગ; સુંદર રંગનું.

 • 2

  સુંદર.

સોરંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોરંગ

પુંલિંગ

 • 1

  સુંદર રંગ.

 • 2

  (રંગ અનુસાર) એ નામની જાતનો ઘોડો.

સોરંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોરંગ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જમીનમાં કરેલું ભોંયરું.

 • 2

  (જમીનમાં ખાડો ખોદી ખડક તોડવા કે શત્રુનો નાશ કરવા વપરાતી) દારૂગોળાની એક યુક્તિ કે તે માટેની બનાવટ.