સોળામાં હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોળામાં હોવું

  • 1

    અબોટિયું પહેર્યું હોવું; કોઈને ન અડાય તેવી શુદ્ધ સ્થિતિમાં હોવું.