સોળ વાલ ને એક રેતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોળ વાલ ને એક રેતી

  • 1

    બરાબર; સાચું; ન્યાયપુરઃસુર.