સોળે સોપારા ભણવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોળે સોપારા ભણવા

  • 1

    બધી રીતે હોશિયાર થવું (સોળ અધ્યાય ઉપરથી).