હુકમ આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુકમ આપવો

  • 1

    આજ્ઞા કરવી.