હુકમ ઉઠાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુકમ ઉઠાવવો

  • 1

    આજ્ઞા પાળવી.