હુકમ છોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુકમ છોડવો

  • 1

    આજ્ઞા કરવી.