હુકમ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુકમ પડવો

  • 1

    પત્તાની રમતમાં સર શેના તે નક્કી થવું.