હૂકલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૂકલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તમાકુ પીવાનું એક સાધન.

હૂકલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૂકલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનો હૂકો.