ગુજરાતી

માં હૂકલીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હૂકલી1હૂકલી2

હૂકલી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તમાકુ પીવાનું એક સાધન.

ગુજરાતી

માં હૂકલીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હૂકલી1હૂકલી2

હૂકલી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનો હૂકો.