હક અદા કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હક અદા કરવો

  • 1

    ફરજ બજાવવી.